Välkommen till


Roligt att Ni hittade till denna plats på Internet. Som Ni kommer att märka är denna nättidning under uppbyggnad.

KIRUNA-NYTT är tänkt att vara en plats både för de boende inom Kiruna kommun och för dem som av olika orsaker vill följa med i vad som händer lokalt och globalt.

Viktigt att betona är att det är Ni läsare som till stor del bestämmer vad som ska stå i KIRUNA-NYTT; genom att själva bidra med insändare, artiklar och komma med förslag på vad som Ni anser bör publiceras.

Det ska poängteras att KIRUNA-NYTT tills vidare görs helt på ideell basis.

Eftersom KIRUNA-NYTT är en nättidning så är tanken också att den ska knyta till sig flera kunniga/intressanta krönikörer. Dessutom skribenter som bor på andra orter.
Med förhoppning om intressant läsning och mycket nöje!
Ola Jordán