Publicerat: 010906

Historien om Rallarvägen översatt till tyska

Agge Theanders broschyr "Vandringar på Rallarvägen" finns nu tillgänglig på det tyska språket, med titeln "Auf den Spuren der Wanderarbeiter". Broschyren, som bland annat beskriver historien om hur rallarna byggde en materialväg (Rallarvägen) mellan sjön Torneträsks östra ände och Rombaksbotn - på den norska sidan - för att möjliggöra själva järnvägsbygget, har översatts av nordisten Sabine Werth.

rallareOmslaget till den tyska översättningen om Rallarvägen. Den svenska broschyren heter "Vandringar på Rallarvägen" och är skriven av Agge Theander.
Hennes förhoppning är att fler turister från de tyskspråkiga länderna genom översättningen ska få möjlighet att upptäcka den intressanta historien om material- och järnvägens tillkomst, och själva utforska platserna och materialvägen som byggdes vid det förrförra sekelskiftet i de otillgängliga trakterna mellan Kiruna och Narvik.

Sabine Werth är född i norra Västtyskland, men uppväxt i bilstaden Wolfsburg i förbundslandet Niedersachsen. I mitten av 90-talet studerade hon de nordiska ländernas språk och kultur vid Christian-Albrechts Universität i Kiel.

Hon hade redan då under ett års tid arbetat som au-pair i södra Sverige och vid ett flertal tillfällen rest runt i landet och bland annat vandrat i Kiruna kommun längs Kungsleden mellan Abisko och Nikkaluokta. Och intresset växte för traktens befolkning och historia.

I slutet av 90-talet arbetade hon en säsong som receptionist på Ishotellet i Jukkasjärvi och besökte många gånger trakterna runt Tornehamn, vid västra änden av sjön Torneträsk.

Hon bor och jobbar för närvarande i Mölndal, ett par kilometer söder om Göteborg, men återkommer regelbundet till Kiruna och dess omgivningar.

Varför påbörjade du arbetet med att översätta broschyren "Vandringar på Rallarvägen" till tyska?
När jag bodde i Jukkasjärvi ville jag skicka hem böcker och information om Kiruna och dess omgivningar till mina släktingar och vänner därhemma. Jag hade tänkt mig t.ex. bildband som visar det unika landskapet, böcker om traktens historia och den speciella kulturen eller helt enkelt berättelser om hur folk hade det så långt upp i norr.

Men jag upptäckte att det inte fanns någonting sådant på tyska! Det förvånade mig mycket eftersom det sedan 20 år är många turister från tyskspråkiga länder som besöker Kiruna och omgivningarna. Då kändes det bara naturligt att äntligen ge ut en text på tyska.

"Vandringar på Rallarvägen" var mycket bra att börja med, därför att den på ett enkelt språk och med fina bilder beskriver en väldigt viktig och intressant del av den nordnordiska historien. Dessutom är det en mindre broschyr som är både billig och lätt att stoppa ner i bagaget.

Vilken respons har du fått från Kiruna kommun, LKAB och turistanläggningarna längs Malmbanan när du har berättat om ditt arbete?
Kiruna kommun verkade i början tycka att det var en bra idé att ge ut en skrift om trakten på tyska och de tänkte stödja mig. Men när de ansvariga hade diskuterat saken blev det avslag från deras sida. Det fanns inga pengar till ett sådant projekt!

Varken LKAB eller turistanläggningarna ville stödja utgivningen av mitt arbete. Det skulle till exempel ha rört sig om att bidra till kostnaderna för trycket och i gengäld få med företagets logotyp i broschyren.

Kan du tänka dig att översätta fler texter som har anknytning till Kiruna och dess befolkning?
Naturligtvis, det tjänar trakten på, lika mycket som turisterna.

Ola Jordán


Sabine Werth har bland annat år 1997 vid Christian-Albrechts Universität skrivit examensarbetet Das Bild der Finnen in der Heimskringla