Publicerad: 030608


Förstudie klar om ny järnvägsförbindelse Tromsö-Kiruna

Texten är borttagen. Den återfinns i boken "En röd tråd 2" (tryck: CO-Print, 2010). Innehållsförteckningen kan läsas via:
http://bokblogg.kiruna-nytt.se/en-rod-trad-2 Boken kostar 150:-/ex. (inkl. b-postförsändelse) och kan beställas genom att skicka ett e-brev till: Ola Jordán

tromsbanan
I ett av alternativen för en ny järnvägslinje mellan Tromsö, Bardu och Kiruna går banan i en tunnel i Sördalen till den svenska sidan där den möter Malmbanan vid Tornehamn. Klicka på bilden för att göra den större.
Källa: Tromsbanen : Rapport forstudie jernbane og mellomriksvei Sverige-Troms-Tromsø

Läs mer:
Bardu kommun 030527: Tromsbanen
Fremover - 030521: Prislapp: Ca. 10 milliarder
NSD.se - 030522: Norge planerar för järnväg till Tromsö